Curriculum Vitae

Deze pagina bevat een korte opsomming van de relevante werkervaring van Sarah Verroen. Voor een uitgebreider overzicht, zie LinkedIn of neem contact op.
sarah-verroen-makreel


Adviesbureau Fish & Farm (voorheen Saar)

2012 – heden
Eigenaar en adviseur, met name gericht op project- en procesbegeleiding in de maritieme sector. Diverse projecten voor opdrachtgevers varierend van belangenorganisaties en overheid tot projecten in eigen beheer.

Wageningen UR Centre for Marine Policy

2010 – 2012
Projectmanager, (mede-)verantwoordelijk voor de organisatie van de Noordzeedagen, lunchlezingen, Masterclass Marine Spatial Planning 2012, visserij-uitwisseling in het kader van het Nederlandse staatsbezoek aan Noorwegen in 2010. Startfase Jongerennetwerk Visserij.

Lectoraat Duurzame Visserij en Aquacultuur, Van Hall Larenstein

2011-2012
Projectmedewerker en docent verantwoordelijk voor visserij(gast)colleges, excursies en diverse onderwijstaken, alsmede projecten behorend tot de lectoraten Marine Policy, Marine Ecology en Sustainable Fisheries and Aquaculture.


BSc. Integrated Coastal Zone Management

2005 – 2009
Managementopleiding gericht op (internationaal) beheer en gebruik van kust- en zeegebieden.

Minor Marine Biology and Oceanography

2007
Halfjaar durend minorprogramma op BSc. niveau aan de Rijksuniversiteit Groningen.

VWO opleiding

1998 – 2005


Jonge Agrarische Vrouwen Friesland (NAJK)

2014 – heden
Lid van de regionale afdeling van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Youth Food Movement Fryslân

sarah-verroen-kokkel

2014 – 2015
Mede-oprichter van de YFM Fryslân, jongerenbeweging voor goed, eerlijk en gezond voedsel.

Studievereniging Medusa

2005 – 2009
Secretaris van de studievereniging Medusa, behorend bij de opleiding Kust- en Zeemanagement