Projecten

Sociale innovatie is de rode draad in de projecten waar Fish & Farm een bijdrage aan levert. Anders denken, van het verbinden en het geven van een stem aan jongeren tot het tot stand laten komen van intersectorale verbindingen, zoals in het Fiskpaad, de Noordzeedagen en het Jongerennetwerk Visserij.

Contactpersoon visserij Lauwersoog

Voor Gemeente De Marne is Sarah Verroen contactpersoon visserij voor Lauwersoog en Zoutkamp, een schakel tussen de Gemeente en de sector.  In deze rol is de opgave om  samen met de vissers plannen te ontwikkelen, kansen op te pakken op het vlak van verbinding en innovatie en daarbij te faciliteren. Daarnaast adviseert Fish & Farm de gemeente over nieuwe ontwikkelingen, specifieke visserij gerelateerde zaken en behartigt Sarah Verroen samen met de gemeente de belangen van de vissers op de diverse beleidstafels. Zie ook de link op de website van De Marne.

Agrarisch(e) besturen

In samenwerking met het team Relatiebeheer van LTO Noord ondersteunt Fish & Farm in  2017 agrarische besturen en de lokale afdelingen in Friesland, Drenthe en Groningen. Waar mogelijk kijken we samen met lokale bestuurders naar leuke sarah-verroen-trekkeractiviteiten voor leden, organiseren we trainingen, nodigen we inspirerende sprekers uit en ondersteunen we in relatiebeheertaken.

Europees onderzoek naar werkgelegenheid vissector

In nauwe samenwerking met MRAG Ltd., een internationaal onderzoeks- en consultancy bureau, doet Fish & Farm in 2016 onderzoek naar de werkgelegenheid in de vissector. Het onderzoek, in opdracht van de Europese Commissie, is gericht op het inzichtelijk maken van trends en ontwikkelingen in de vissector ten aanzien van algemene werkgelegenheidscijfers. Daarnaast wordt er specifiek gekeken naar werkgelegenheid voor arbeiders met een buitenlandse, niet-Nederlandse, identiteit gekoppeld aan de economische crisis en internationale ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de EU .

Overzicht Visserij op de Waddenzee

Wat wordt er nu eigenlijk gevangen op de Waddenzee, hoeveel vissers zijn afhankelijk van de Waddenzee en bij hoeveel en welke processen zijn zij betrokken? Voor een leek is de hoeveelheid beleid(strajecten), beschermingsmaatregelen, discussiegroepen, belangenorganisaties en meningen gerelateerd aan de visserij op het Wad soms niet te bevatten, en eerlijkheidshalve is het zelfs voor betrokkenen af en toe lastig om door de bomen het bos nog te zien. In opdracht van de Waddenacademie voert Fish & Farm in 2016 een onderzoek uit naar de huidige stand van zaken op de Waddenzee met als eindresultaat een overzicht van de belangrijkste spelers en de ontwikkelingen op het speelveld.

Jongerennetwerk Visserij

Het Jongerennetwerk Visserij is een landelijk netwerk voor beroepsvissers tot 35 jaar oud. Naar voorbeeld van de agrarische jongerenverenigingen (zoals NAJK) heeft Sarah Verroen samen met een groep jonge vissers in 2011 het Jongerennetwerk Visserij opgezet. Vanwege de aard van de werkzaamheden zijn jonge beroepsvissers doorgaans van maandag tot en met vrijdag op zee, terwijl er doordeweeks beslissingen aan de wal worden gemaakt die directe invloed hebben op hun heden en toekomst. Het Jongerennetwerk is opgezet om jongeren in de sector een stem te geven en zodat jongeren uit alle visserijregio’s met elkaar in contact komen en onderling kennis delen. Uiteraard is het netwerk nogsteeds actief, zie voor meer info www.jongerennetwerkvisserij.nl.

Food en toerisme

Wie aan Friesland denkt, denkt wellicht aan Skûtsjesilen, fierljeppen, koeien en Piet Paulusma… maar denk je ook aan vis? Friesland ligt aan de Waddenzee en Harlingen is een toegangspoort naar de Noordzee voor veel platviskotters. Op de Friese meren is heerlijke Fryske Iel (paling) te vangen en in Moddergat (ja heus) kan je échte visserstruien kopen van waddenwol, of voor de fanatiekelingen zelf te breien met authentieke  breipatronen! Om het publiek kennis te laten maken met de rijke viscultuur waar Fryslân best ‘grutsk’ op mag zijn, heeft Fish & Farm samen met de Nederlandse Vissersbond in 2014 het Fiskpaad opgezet, de projectfase loopt tot eind 2015. Het Fiskpaad is een platform voor visserij(cultuur)beleving in Friesland… en wie weet straks wel landelijk… of internationaal! Jeej fisk! www.fiskpaad.nl

sarah-verroen-windmolenHBO Onderwijs

Back to scho(o)l is een onderwijsproject gekoppeld aan de opleiding Kust- en Zeemanagement, om het HBO onderwijs meer te verbinden met de visserijpraktijk. In samenwerking met het Lectoraat Duurzame Visserij en Aquacultuur, de Minor Sustainable Fisheries and Aquaculture en de PFA organiseert en verzorgt Fish & Farm in 2015 gastcolleges en excursies voor zowel studenten als docenten. Daarnaast adviseert Fish & Farm het onderwijs bij het opzetten van visserij-gerelateerde projecten en legt Fish & Farm daar waar het kan verbindingen door het inzetten van haar netwerk. Check www.minorsfa.com voor het superinteressante minor programma!

Conferenties

Ieder jaar worden de Noordzeedagen georganiseerd op een wisselende locatie aan zee. Hét netwerk-evenement waar onderzoekers en beleidsmakers elkaar treffen. Sinds 2008 is Sarah Verroen bij de Noordzeedagen betrokken, met als voornaamste doelstelling het stimuleren van jongerendeelname aan dit evenement. Fish & Farm levert input voor onderwerpen, organiseert (deel)sessies en deelt contacten waar nodig! Zie voor meer informatie www.noordzeedagen.nl

Bewustwordingscampagnes

Er is steeds meer maatschappelijke aandacht voor vervuiling, zowel op zee als op land. Iedere ondernemer en particulier heeft te maken met afvalstromen en het scheiden van diverse soorten afval wordt steeds gebruikelijker er makkelijker, maar hoe zit dat op zee? De visserij is betrokken bij een groot aantal verduurzamingstrajecten, van netinnovaties tot aan Fishing for Litter en de Greendeal Visserij voor een Schone Zee. Vanuit het project Netjes Opruimen is door Fish & Farm i.s.m. Pensi Pri Solvo Consultancy onderzoek gedaan naar het bewustwordingsproces en de praktijk in de visserijsector met betrekking tot afvalmanagement aan boord en afvalverwerking in havens.

VisPluisVrij

De omstandigheden onder water zijn behoorlijk heftig, dus vissers hebben iets nodig wat hun netten beschermt tegen slijtage. Hiervoor gebruiken ze pluis, plastic draadjes die super slijtvast zijn. Plastic is natuurlijk niet het meest wenselijke materiaal in een natuurlijke omgeving. In een wereld waar we mensen naar de maan sturen en lichaamsprotheses maken moet het toch mogelijk zijn hier een alternatief voor te vinden? Iets wat net zo sterk is, maar wel afbreekt in de natuur… VisPluisVrij is in 2013 gestart met deze zoektocht. Fish & Farm is sinds de zomer van 2014 af-en-aan betrokken bij ‘Pluis’, zoals het project liefkozend genoemd wordt. De ene keer vanuit een adviserende en de andere keer vanuit een organiserende rol. Een gezonde Noordzee is goed voor iedereen, maar hierbij is het wel belangrijk dat zowel de ondernemer als de natuur baat hebben bij een uiteindelijke oplossing. Zie voor meer informatie over Pluis www.vispluisvrij.nl.

Vissermannenkalender

Wat is er stoerder dan een visserman? Hij zit dag en nacht op zee en vangt eten voor ons, de landrotten. Op vrijdag komt hij aan wal, je herkent hem meteen. Een échte man, ruikend naar zout en motorolie, een stoppelbaard, een windkracht 7 kapsel en wijdbeens. Maar och wat houdt hij van de zee, en natuurlijk van haar. Zijn rots in de branding. De vissersvrouw. Zij moet hem elke week missen dus speciaal voor haar, de Vissermannenkalender. Een ode aan de visserman én zijn liefde voor haar… zowel de vrouw als de zee. Voor elke twee kalenders die verkocht zijn, hebben we er één weggegeven aan een vissersvrouw. Een initiatief en uitgave van Hugo Schuitemaker (Voornamelijk Fotografie) en Sarah Verroen, met medewerking en meedenken van vissers Stefan Tijsen en visser Klaas-Jelle Koffeman. Kan niet missen. Zie www.vissermannenkalender.nl . PS. Helaas uitverkocht 😉

Hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid: Gevolgen voor Technische Maatregelen

Visserijbeleid wordt voor een groot deel op Europees niveau bepaald. Bij de laatste herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid zijn een aantal grote veranderingen doorgevoerd. Vissers geven vaak aan dat de regelgeving op het gebied van visserij erg complex is en sommige regels zelfs met elkaar conflicteren. In 2013 heeft Fish & Farm in een samenwerking met IMARES Wageningen UR bijgedragen aan een onderzoek voor het Ministerie van Economische Zaken, met oog op de herziening van het Europees Visserijbeleid. Tijdens dit onderzoek is door middel van interviews onderzocht hoe vissers tegen de huidige Technische Maatregelen aankijken en welke knelpunten in de regelgeving zij zien. Het onderzoek is terug te vinden op de website van IMARES.

Vers van de Visser sarah-verroen-schol

Vers van de Visser is een samenwerkingsverband waarbij de consument via een webwinkel vis direct kan kopen bij de visser zelf. Het doel is om, naast ketenverkorting, een eerlijke prijs voor zowel de consument als de producent te bewerkstelligen. Zelf vis bestellen van bijvoorbeeld de TH-10? Check www.versvandevisser.nl.

 

europese-unie-vlag-eu-europ_1De projecten ‘Jongerennetwerk Visserij’, ‘Fiskpaad’ en ‘Vers van de Visser’ zijn geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’ en worden mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds.