Fish & Farm

Initieert, faciliteert, adviseert en communiceert

Fish & Farm is een adviesbureau dat zich richt op verbindende processen in de voedselketen en maritieme (ruimtelijke) vraagstukken op de Noordzee en Waddenzee. Fish & Farm beschikt over een groot, divers en goed netwerk en biedt daarmee een solide basis voor het oplossen van vraagstukken en succesvol samenwerken.

Het bedrijf is opgezet door Sarah Verroen, sinds 2012 actief als zelfstandig adviseur in de maritieme sector. Zij heeft daarnaast functies bekleed in het onderwijs, onderzoek en in de beroepsvisserij. Een brede achtergrond in management en interesse in ecologie biedt handvatten om stakeholderprocessen integraal aan te pakken, waarbij het belang van de ondernemer niet uit het oog wordt verloren.

U kunt Fish & Farm inschakelen voor conceptontwikkeling, procesbegeleiding, projectcommunicatie, organisatieadvies, promotionele activiteiten en advisering omtrent stakeholderprocessen.

Het werkgebied van Fish & Farm strekt zich uit langs de Nederlandse kust en omvat projecten die betrekking hebben op de Noordzee(kust) en het Waddengebied. 

Contact van mens tot mens is belangrijk, maar veel werk kan anno 2021 ook op afstand digitaal worden uitgevoerd. Benieuwd of Fish & Farm ook iets voor u of uw organisatie kan betekenen? 

Neem vrijblijvend contact op via info@fish-and-farm.nl of volg ons op sociale media.

Fish & Farm is breed inzetbaar voor zowel Nederlandse als internationale projecten. Opdrachtgevers omvatten onder meer LTO Noord, Landelijke kotterorganisatie VisNed, Programma naar een Rijke Waddenzee, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Waddenacademie, Wing Process Consultancy BV, Wageningen Marine Research, Marine Resources Assessment Group (MRAG) Ltd. en Hogeschool Van Hall Larenstein.

In samenwerking met het team Relatiebeheer van LTO Noord ondersteunde Fish & Farm in 2017 bijvoorbeeld agrarische besturen en de lokale afdelingen in Friesland, Drenthe en Groningen. Waar mogelijk werden ledenactiviteiten opgezet, trainingen georganiseerd en  inspirerende sprekers uitgenodigd om intersectorale cross-overs te bevorderen.

Met internationaal onderzoeksbureau MRAG, deed Fish & Farm in 2016 onderzoek in opdracht van de Europese Commissie naar de werkgelegenheid in de vissector, waarin naast algemene ontwikkelingen er specifiek gekeken naar werkgelegenheid voor arbeiders met een buitenlandse, niet-Nederlandse identiteit .

Sociale innovatie is de rode draad in de projecten waar Fish & Farm een bijdrage aan levert. Anders denken, van het verbinden en het geven van een stem aan jongeren tot het tot stand laten komen van intersectorale verbindingen, zoals de Noordzeedagen, werkbezoeken en een jongerennetwerk visserij.