Fish & Farm

Initieert, adviseert en communiceert

Fish & Farm is een adviesbureau dat zich richt op strategische advisering in relatie tot voedselproductie en ruimtelijke vraagstukken op de Noordzee en WaddenzeeFish & Farm beschikt over een groot, divers en goed netwerk en biedt daarmee een solide basis voor het oplossen van complexe uitdagingen en succesvol samenwerken.

Het bedrijf is opgezet door Sarah Verroen, sinds 2012 actief als zelfstandig adviseur in de maritieme sector. Zij heeft daarnaast functies bekleed in het onderwijs, onderzoek en in de beroepsvisserij. Een brede achtergrond in management en ondernemerschap en haar interesse in ecologie bieden handvatten om stakeholderprocessen integraal aan te pakken, waarbij sociaal-economisch belang te allen tijde onderdeel is van de afweging.

U kunt Fish & Farm inschakelen voor (organisatie)advies, conceptontwikkeling, projectcommunicatie en ondersteuning in het opbouwen en onderhouden van netwerken.

Het werkgebied van Fish & Farm strekt zich uit langs de Nederlandse kust en omvat projecten die betrekking hebben op de Noordzee en het Waddengebied. 

Contact van mens tot mens is belangrijk, maar veel werk kan anno 2021 ook op afstand digitaal worden uitgevoerd. Benieuwd of Fish & Farm ook iets voor u of uw organisatie kan betekenen? 

Neem vrijblijvend contact op via info@fish-and-farm.nl of volg ons op sociale media.

 

Fish & Farm is breed inzetbaar voor zowel Nederlandse als internationale projecten. Opdrachtgevers omvatten onder meer LTO Noord, Landelijke kotterorganisatie VisNed, Programma naar een Rijke Waddenzee, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Waddenacademie, Wing Process Consultancy BV, Wageningen Marine Research, Marine Resources Assessment Group (MRAG) Ltd. en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Sociale innovatie is de rode draad in de projecten waar Fish & Farm een bijdrage aan levert; anders denken, van het verbinden en het geven van een stem aan jongeren tot het tot stand laten komen van intersectorale verbindingen, zoals de Noordzeedagen, werkbezoeken en een jongerennetwerk visserij.