[:nl]Visserij op Trilaterale Ministersconferentie[:]

[:nl]

Carola Schouten haalt het net op Waddenzeeconferentie
Minister Carola Schouten (LNV) haalt in Leeuwarden het net op

Op 17 en 18 mei 2018 werd in Leeuwarden het internationale Trilaterale Waddencongres gehouden, met als afsluiter een trilaterale Ministersconferentie.

Afgelopen maanden heeft Fish & Farm samen Wing in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee toegewerkt naar onder meer het Internationale Havencongres en de  Ministersconferentie.

Op deze evenementen zijn we, samen met VisNed en KIMO, met het publiek in gesprek gegaan over visserij in Werelderfgoed Waddenzee en de trots van de visserijsector.

Op 18 mei heeft Minister Carola Schouten (Ministerie van LNV) letterlijk met ons het net opgehaald met daarin berichten van bezoekers aan de sector, van gedeputeerden tot NGO’s.

Top team met Marieke Verweij (Wing), Sarah Verroen (Fish & Farm) en Noor Visser (VisNed)
Top team met Marieke Verweij (Wing), Sarah Verroen (Fish & Farm) en Noor Visser (VisNed)

[:]

[:nl]Contactpersoon visserij van start[:]

[:nl]Nieuwe aanjager visserij van start!

Bron: Gemeente De Marne, zie hier de link naar oorspronkelijke bericht

Gepubliceerd op: 14 november 2017

Gemeente De Marne heeft in overleg met de vissers Sarah Verroen aangetrokken om samen met de vissers plannen te ontwikkelen, kansen op te pakken en daarbij te faciliteren. Daarnaast adviseert zij de gemeente over nieuwe ontwikkelingen, specifieke visserij gerelateerde zaken en behartigt samen met de gemeente de belangen van de vissers op de diverse beleidstafels. De gemeente maakt zich altijd al sterk voor vissers. Visserij is een belangrijke sector voor het gebied en vormt het hart van de haven van Lauwersoog. Afgelopen jaar is de Pilot herstel diepgang Westgat samen met de provincie opgepakt.

Verroen is sinds 2010 actief in de visserijsector, ze heeft een beroepsnetwerk voor jonge vissers opgezet en heeft verschillende projecten in de beroepsvisserij opgezet en uitgevoerd. Wethouder Mariette de Visser: “Eerder heeft Douwe Hollenga zich al ingezet als aanjager, wij zijn erg blij dat Sarah Verroen nu het stokje overneemt. Aandacht voor de visserijhaven in de hedendaagse ontwikkeling is van groot belang voor ons gebied.” Lauwersoog groeit door naar een volgende fase waarin de haven toe werkt naar de nieuwe status van een Werelderfgoed haven. Hierin liggen veel kansen voor verduurzaming van bijvoorbeeld de vloot, de verwerking en de haven.

Verroen: “Ik ben al jaren actief in de visserijsector. Wij zijn in Nederland koploper als het gaat om innovatie en verduurzaming in de visserij en mogen daar trots op zijn. Ik kijk ernaar uit om samen met de vissers in Lauwersoog aan de slag te gaan om toekomstgericht kansen te pakken.”

Havencoalitie

Op dit moment wordt er door de Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL) een havencoalitie tot stand gebracht waarbij de havenpartijen samenwerken; EHL, vissers, de visafslag en de toeristische ondernemers. Gezamenlijk maken zij een ontwikkelagenda voor de haven die inspeelt op de status Werelderfgoed Haven, daarbij is de transitie naar een duurzame haven van belang.[:]

[:nl]Nieuw jaar, nieuwe projecten[:]

[:nl]In 2017 zal Fish & Farm zich niet alleen op de maritieme sector en visserij richten, maar de werkzaamheden en projecten in de agrarische sector uitbreiden. Naast een nieuw project voor de Waddenacademie in samenwerking met Wing, gaat Fish & Farm aan de slag voor LTO Noord, die de belangen van agrarische ondernemers in negen provincies behartigt. Een leuke uitdaging en volop mogelijkheden voor verbinding van mensen en kennis![:]

[:nl]Natuur vs. Cultuur (?)[:]

[:nl]Het symposium ‘Waddenland Outstanding‘ vond van 1 t/m 3 december plaats in Husum, Duitsland. Het meerdaags symposium, georganiseerd door onder andere de Waddenacademie, was gericht op de ‘Waddencultuur’ en de relatie tussen cultuur en natuur in het internationale Waddengebied.

Fish & Farm was hierbij aanwezig, samen met Barbara Rodenburg (Visserijbedrijf TS31 Internos, ’t Ailand & Stichting Goede Vissers). Een opvallende terugkerende discussie was het kunstmatige (beleidsmatige veelal) onderscheid tussen cultuur en natuur. Het Waddengebied is aangemerkt als ‘UNESCO Natural Heritage’ site, maar zoals werd opgemerkt bij de slotconclusie kan de categorisering ‘natural’  gezien worden als een overwinning van één van de lobbyende partijen, in dit geval de natuur-georienteerde organisaties. Het Waddengebied is evengoed een cultural heritage site, een gebied met een eigen socio-economische structuur, een gebied waar natuur en cultuur in elkaar opgaan. Het labelen van een gebied is niet meer dan dat, een label.

Vaak voelen bewoners en gebruikers van een gebied een zekere weerstand tegen natuurbescherming in ‘hun’ gebied. Dit kom ik in het werk met Fish & Farm ook tegen. De term natuur sluit gevoelsmatig cultuur (de mens) buiten. Echter, wanneer men natuur beschouwt als ‘hetgeen wat onaangeroerd is door de mens’ en cultuur als ‘hetgeen wat beïnvloed is door de mens’ is er in Nederland amper sprake van natuur, en valt zeker het Waddengebied inclusief de Waddenzee onder cultuurgebied. De ongerepte natuur waar, in extreme en minder extreme mate, naar gestreefd wordt door diverse natuurorganisaties is daarin niet meer dan een denkbeeld.

Wanneer we vervolgens hetgeen wat wij natuur noemen en het belang wat wij hechten aan natuurbescherming als een cultuurelement beschouwen, biedt dit een ander perspectief. Het uitgangspunt is dat we  cultuur beschermen en daarmee rekening houden met de normen en waarden die binnen die cultuur geldend zijn ook met betrekking tot de omgeving. We beschermen de gebruiker, de bewoner én erkennen dat het beschermen van de semi-natuurlijke cultuurgebieden waarin zij opereren daar een onderdeel van is en behouden moeten blijven voor het nageslacht. Deze kijk op cultuurbescherming gaat uit van de bescherming van de waarde die de omgeving biedt voor de mens, in plaats van ‘natuurbescherming’ als op zichzelf staand geheel. Waarde wordt niet alleen uitgedrukt in economisch belang, maar zeker ook in kwaliteit van de leefomgeving, woon- werkplezier en leefbaarheid.

In Nederland is ‘puur natuur’ (uitgaand van de hierboven genoemde definitie) meer een marketingkreet dan dat het handvatten geeft voor samenwerking met zij die hun omgeving goed kunnen beheren. En daar moeten we het tenslotte van hebben.[:]

[:nl]Publicatie Waddenacademie online[:]

[:nl]In het voorjaar van 2016 heeft Fish & Farm in opdracht van de Waddenacademie een overzicht gecreëerd van de organisaties en processen betrokken bij de visserij op de Waddenzee. Dit overzicht is ondersteunend aan het advies over de toekomst van de visserij, dat de Waddenacademie in 2016 uit zal brengen aan het Waddenfonds.

Het nieuwsbericht en de rapportage is te vinden op de website van de Waddenacademie, klik HIER voor de link.[:]

[:nl]’On Tour’ in het Noorden[:]

[:nl]Een beetje een thuiswedstrijd, maar ach, dat mag ook wel eens. Gedurende februari en maart 2016 is Sarah op zoek naar ‘wie doet wat’ op het Wad in opdracht van de Waddenacademie. Op het Wad wordt al eeuwenlang gevist, het Wad en de visserij horen bij elkaar. Waar komt die heerlijke garnalencocktail bij de paasbrunch vandaan? Juist, de Waddenzee. Je Zeeuwse mosselen? Geboren en getogen in de Waddenzee. En ga zo maar even door.

Maar wie vangt die vis, en hoe? Waar heeft de visser van tegenwoordig allemaal mee te maken? Gebiedssluitingen, ruimtelijke claims, baggerwerkzaamheden en zandsuppletie, een sterk veranderd ecosysteem sinds ingrepen als het afsluiten van de Zuiderzee en Lauwerszee… Wie vertegenwoordigen de belangen van de visser, gezien het feit dat hij/zij doordeweeks op zee zit?

De huidige situatie in de visserij wordt gedomineerd door een complexiteit van regelgeving, convenanten, belangenorganisaties en beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen. Voor een buitenstaander moeilijk te doorgronden, maar zelfs voor hen die dicht op het vuur zitten is het soms lastig om de grote lijnen te blijven zien.

Een leuke uitdaging dus, waarbij persoonlijke gesprekken aanvulling geven op beschikbare data en onderzoeken. Met de kop in de wind op naar de kust![:]

Fish & Farm goes international!

[:nl]In december 2015 zijn een aantal mooie projecten afgerond, zoals het Fiskpaad en werkzaamheden voor het Lectoraat Duurzame Visserij en Aquacultuur en de Noordzeedagen editie 2015.

Tijd dus voor wat nieuws! Naast een mooie opdracht voor de Waddenacademie en gecontinueerde werkzaamheden voor het Van Hall Institiuut, steekt Fish & Farm de Noordzee over in een samenwerking met MRAG Ltd.

Samen met MRAG Ltd. zal Fish & Farm zich in de eerste maanden van 2016 bezig houden met een internationaal onderzoek naar werkgelegenheid in de vissector. Het onderzoeksgebied focust zich op de haven van IJmuiden, maar richt zich niet alleen op lokale maar ook landelijke ontwikkelingen in de visserij. Het onderzoek is ingegeven door de Europese Commissie, uit de behoefte om inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de werkgelegenheid, arbeidsmigratie en de effecten van internationale ontwikkelingen en de economische crisis op de vissector.[:en]ENGELS In december 2015 zijn een aantal mooie projecten afgerond, zoals het Fiskpaad en werkzaamheden voor het Lectoraat Duurzame Visserij en Aquacultuur en de Noordzeedagen editie 2015.

Tijd dus voor wat nieuws! Naast een mooie opdracht voor de Waddenacademie en gecontinueerde werkzaamheden voor het Van Hall Institiuut, steekt Fish & Farm de Noordzee over in een samenwerking met MRAG Ltd.

Samen met MRAG Ltd. zal Fish & Farm zich in de eerste maanden van 2016 bezig houden met een internationaal onderzoek naar werkgelegenheid in de vissector. Het onderzoeksgebied focust zich op de haven van IJmuiden, maar richt zich niet alleen op lokale maar ook landelijke ontwikkelingen in de visserij. Het onderzoek is ingegeven door de Europese Commissie, uit de behoefte om inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de werkgelegenheid, arbeidsmigratie en de effecten van internationale ontwikkelingen en de economische crisis op de vissector.[:]

December 2015 VIS special

[:nl]Voor de December editie van VIS-magazine is Sarah door Caroline Melissant geinterviewd voor de rubriek ‘Caroline Ontmoet’. Een leuke afsluiter van wederom een mooi jaar!

FishMagazine[:en]ENGELS Voor de December editie van VIS-magazine is Sarah door Caroline Melissant geinterviewd voor de rubriek ‘Caroline Ontmoet’. Een leuke afsluiter van wederom een mooi jaar!

FishMagazine[:]